Лятна Занималня
Тип занималня *
Oпция "за седмица", моля отбележете в следващата секция седмиците, за които бихте искали да бъдете записани.
Седмици *
Моля, ако сте избрали горе занималня "за седмица", отбележете седмиците, за които бихте искали да бъдете записани.
Дете / Ученик
Родител
Друго лице за контакт
Общи условия *