Spelling Bee Competition

Състезание по спелуване за всички наши ученици.

Ниво Step от 10:30 - 11:30

Ниво Step 1 от 11:30 - 12:30

Ниво Step 3 от 14:00 - 15:00