Back to All Events

Преговорни часове


Преговорни часове за всички записани ученици. Целта им е децата да свикнат с новата група, с учителя и разписанието на програмата. Преговорът преди взимането на нов материал е от изключителна важност, за да не се стресират децата.