Back to All Events

Starting lessons


Starting lessons са бонус часовете, които получават всички записани деца. Те са за нивата  от Step до Jump 3. Тази година започват на 17-ти септември и са до 28-ми септември.