• Baby Step (1-ва и 2-ра група в детската градина)
  • Small Step 1 (3-та група в детската градина)
  • Small Step 2 (4-та група в детската градина)
 

Baby Step

Курс за най-малките ни ученици ( деца 1-ва и 2-ра група в детската градина), специално разработен да отговори на нуждите и възможностите на тази възрастова група.

Виж още за Baby Step

Small Step 1

Курс за деца 3-та група в детската градина. Въвеждаме в активния речник на децата думи, често срещани в ежедневието, и ключови фрази, които да използват, за да опишат деня си и да изразят себе си и своите чувства.

Виж още за Small Step 1

Small Step 2

Курс за деца 4-та група в детската градина. Изучаваме английската азбука. През това приключение децата ще научат всички 44 звука на английския език и съотвестващите ги букви или групи от букви.

Виж още за Small Step 2

 

Step

Курс за деца на възраст от 7 до 8 години. В този курс изучаваме фонетичната система, и развиваме  различните умения: четене, писане, говорене и слушане с разбиране. 

Виж още за Step

Step 1

Курс за деца на възраст от 8 до 9 години. Тук пишем и първите си текстове на английски на най-различни и любопитни за децата теми. Обръщаме внимание и върху произношението на децата. 

Виж още за Step 1

Step 2

Курс за деца на възраст от 9 до 10 години. Научаваме основополагащите граматически времена в английския език: сегашно просто, сегашно продължително и минало просто време

Виж още за Step 2

Step 3

Курс за деца на възраст от 10 до 11 години. Работим интензивно върху писмените и говоримите умения на децата. Допълнително усъвършенстваме четенето чрез текстове, които обогатяват и общата култура на децата. 

Виж още за Step 3

Step 4

Курс за деца на възраст от 11 до 12 години. Наблягаме на работата в екип, създаване и отстояване на собствено мнение и работа по различни проекти.

Виж още за Step 4

 

Jump 2 и Jump 3

Курсове за деца на възраст от 12 до 14 години, които са изучавали английски език в продължение на няколко поредни години. Фокусът е върху това децата да изградят увереност, чрез много практически задачи и поставянето им в различни ситуации.

Виж още за Jump 2 и Jump 3