Potato Pals

Летен курс за най-малките (деца на възраст от 5 до 6 години), обогатяващ речника им с много нови думички и полезни фрази от ежедневието.

Виж още за Potato Pals


Летен курс  по английски език за деца.

Friends

Летен курс за деца на възраст от 6 до 7 години с изучаване на английската азбука и натрупване на нова лексика.

Виж още за Friends


Step Up!

Летен курс за деца на възраст от 7 до 9 години, които вече могат да пишат и четат на английски език.

Виж още за Step Up!


Drama with Grammar

Летен курс за деца на възраст от 8 до 12 години, специално създаден с цел да преговори и затвърди научения през учебната година материал. 

Виж още за Drama with Grammar