За деца 4-та група в детската градина

(или 1 година преди първи клас)

 

Курсът за тази възраст е изцяло свързан с изучаването на английската азбука. През това приключение децата ще научат всички 44 звука на английския език и съотвестващите ги букви или групи от букви.

Очаквани резултати:

 • децата се научават да четат кратки думи с увереност

 • децата разпознават и възпроизвеждат писмената форма на думите

 • комуникация с прости фрази на английски език

График:

 • записванията за курса се провеждат от Май до Октомври

 • учебната година започва през месец Октомври и приключва в края на месец Май

 • възможно е включване в курса и след започване на учебната година

 • учебните часовете се провеждат два пъти седмично по 45 минути

 • целият курс е от 60 учебни часа

 • през месец Юни и Юли можете да запишете детето си на летен курс по английски език

Още:

 • това ниво не изисква входящ тест

 • в края на всеки срок се провежда открит урок с родителите, който цели да покаже как се справят децата

 • осъществява се непрекъснат контакт с преподавателя

 • в края на учебата година получавате Report Card на детето. В него ще намерите личен коментар от преподавателя и систематизирана информация за това как се справя детето

 • Festival Lessons — уроци, които целят да запознаят децата с традициите на англо-говорящите страни и как те честват различните празници

 • осигуряваме достъп до библиотека с богат избор на английски заглавия за всички възрасти

 

Повече информация може да получите на +359 877 711 199 и info@up-school.bg