Летен курс за деца от 7 до 9 годишна възраст

 

Курсът е предназначен за деца, които вече могат да пишат и четат на английски език. Целта му е както да преговори така и да обогати лексиката на децата.

 • Фонетичен метод — помага на децата да четат гладко на английски език
 • Първи стъпки в говоренето на английски език — курсът ни е специално подготвен така, че да наблегне на устното изразяване на децата. Многото диалози и ролеви игри карат децата да се отпуснат и да използват езика в неформална среда
 • Песни, които правят часовете по-забавни
 • Интегрираните видео уроци с героите от учебника помагат на децата да визуализират наученото
 • Светът на книгите — наша задача е да възпитаме у децата любов  към четенето на книги. Всеки месец работим по различни книжки, които децата не само четат, но и разиграват като сценки. Това допълнително обогатява тяхната лексика, не само с отделни думи, но и  цели фрази
 • Интерактивно обучение — използването на нови технологии в чуждовезиковото обучение е задължителен фактор при обучението на деца
 • Часове на открито — лятото е време за забавление и децата очакват това. Именно за това, по преценка на учителя и в подходящо време, децата учат навън, където всичко е по-интересно и впечатляващо
 • Работа в екип — всеки час децата работят индивидуално, по двойки или в отбори. Това им помага да развият толерантност към другите и да правят компромиси в името на обща цел
 • И не на последно място — ще се забавляваме! Децата изграждат положителни спомени към ученето през лятото, благодарение на разнообразните дейности

Част от курса е и програмата Little Explorers, която всеки ден е различна:

 • Story Time — разказване и разиграване на кратки истории (на английски)
 • Art and Crafts — изработване на различни предмети, използвайки главно въображението си
 • Travelling Around the World — запознаване на малките ученици с най-интересните факти от различни страни, комбинирано с изучаване на нова лексика
 • Experiments — лесни, ефектни и най-вече-полезни експерименти. Целта ни е да покажем нагледно на децата това, което изучават в учебниците
 • Movie Time! — гледане на детски филмчета на английски език с поставени задачи
 • Team Working — игри, които карат децата да бъдат толерантни и задружни

Можете да запишете вашето дете за един или два месеца:

Месец Юни  — 53 учебни часа, от Понеделник до Четвъртък

Месец Юли  — 53 учебни часа, от Понеделник до Четвъртък